Gourmet Centar

+381 21 4893 617
info@gourmet-vrdnik.com
Mikice Lesjaka 28, Vrdnik, Serbia
EatPannonia Gourmet Centar
Search
 

EatPannonia partnerstvo

ZNAK “EatPannonia”

Univerzitet Educons je vlasnik znaka „EatPannonia“ koji se dodeljuje u skladu sa Pravilnikom o sticanju i korišćenju znaka. O pravilima korišćenja znaka, pravima i obavezama, Univerzitet Educons i korisnik znaka, potpisuju Ugovor. Znak se dodeljuje na period od godinu dana, uz mogućnost produženja nakon provere ispunjenosti ugovorom definisanih uslova, kao i uz pretpostavku dobre poslovne saradnje.

Sticanje i korišćenje EatPannonia znaka za sve korisnike je potpuno besplatno.

Eatpannonia

PARTNERSTVO “EatPannonia”

Šta je “EatPannonia” partnerstvo?

EatPannonia partnerstvo je mreža pružaoca turističkih i ugostiteljskih usluga, malih proizvođača hrane i pića, gastronomskih manifestacija, udruženja, institucija i drugih nosilaca turističkih aktivnosti sa područja Panonske nizije. Partneri stiču znak potpisivanjem ugovora, čime
prihvataju sva prava i obaveze koje iz istog proističu.

 

Ko može biti “EatPannonia” partner?

  • Proizvođač hrane i pića
  • Ugostiteljski objekat
  • Turističke organizacije
  • Turističke agencije
  • Agencije za organizaciju događaja
  • Gastronomske manifestacije
  • Udruženja građana / Klasteri / Zadruge
  • Lokalne akcione grupe
  • Druge firme i organizacije, iz privatnog, civilnog i javnog sektora, koje iskazuju želju i ispunjavaju opšte i posebne kriterijume definisane Pravilnikom o korišćenju znaka.

Više o koristima koje nosioci znaka ostvaruju, koracima za pristupanje partnerstvu i uslovima, možete pronaći u okviru Pravilnika.

EATPANNONIA PARTNERI